โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ

 

 

ศูนย์ศิลปาชีพ

บ้านแม่ต๋ำ

 

สถานที่ตั้ง

หมู่1  ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม  จ.ลำปาง

 

หัวหน้าศูนย์

พันตรี  ราชัย  กองแก้ว

 

อาจารย์

นายประดิษฐ์  ฉัตรชัยสิทธิกุล

 

 

นายสาธิต  กลิ่นจันทร์

 

 

นายอาสิ  ทาริยะวงศ์

 

ผู้ช่วยอาจารย์

-

 

จำนวนสมาชิก

72 คน

 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเดิม

  • ของประดับตกแต่ง เช่น แจกัน ดอกไม้ ตุ๊กตาฯ

 

ข้อมูลแผนการดำเนินการปีงบประมาณ 2554

ประเภทของผลงาน

                ผลิตงานเดิม เช่น แจกันรูปสัตว์ ของตกแต่ง

                คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25%

                ผลงานใหม่ เช่น จานใบไม้,ถ้วยกาแฟ,ถ้วยกาแฟ,เชิงเทียนบัว,กาน้ำชา

                คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30%