ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

 

 

ศูนย์ศิลปาชีพ

บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 

สถานที่ตั้ง

ตำบลช้างใหญ่  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

หัวหน้าศูนย์

ฯพณฯ ธานินทร์  กรัยวิเชียร

 

อาจารย์

นางสาวจินตนา  สหายรักษ์

 

 

นายพนม   เสมาทอง

 

 

นายกิตติชัย  สุขสุเมฆ

 

ผู้ช่วยอาจารย์

นางสมควร   กุลวงศ์

 

 

นางสาวกูลณิน  กาวี

 

 

นางสาวหทัยรัตน์   ม่วงไหม

 

 

นายเสริมศักดิ์   ทามี

 

จำนวนสมาชิก

25 คน

 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเดิม

  • ของประดับตกแต่ง เช่น แจกัน ดอกไม้ ตุ๊กตาฯ
  • ของใช้ในครัวเรือน เช่น จาน ชามฯ
  • ของประดับตกแต่งและของใช้ในสวน เช่นที่รดน้ำต้นไม้ ถ้วยยางฯ

 

ข้อมูลแผนการดำเนินการปีงบประมาณ 2554

ประเภทของผลงาน

                ผลิตงานเดิม เช่น ของประดับตกแต่ง,ของใช้ในครัวเรือน,ของประดับตกแต่งในสวน

                คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90%

                ผลงานใหม่ เช่น ของประดับตกแต่งและของใช้ในห้องนอน

                คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10%